ČS. VOJENSKÉ ODZNAKY

sbírka odznaků • historie • poptávka • nabídka

O odznacích

V poloviŇě února byla uzavřena smlouva mezi firmami Škoda Vagonka a České dráhy o dodávkách 19 elektrických motorových jednotek nové konstrukce. Podrobnosti o kontraktu i o vozidlech samotných jsou k dispozici již delší dobu. Bez zajímavosti ovšem není ani vlastní proces výroby, do kterého je přímo zapojena rovněž železniční nákladní doprava. Produkce jednotek byla v rozběhu již před uzavřením kontraktu, takže v současnosti již běží plným tempem. Z logistického hlediska jde o poměrně náročnou záležitost, neboť montáž vozidel probíhá hned ve třech závodech skupiny Škoda Transportation. Hliníkové skříně jsou vyráběny ve Vítkovicích firmou Škoda Vagonka. Montáž čel a konečná povrchová úprava skříní je prováděna v závodě MOVO v Plzni. Vlastní dokončení jednotek pak bude probíhat přímo v mateřském závodě Škoda Transportation rovněž v Plzni.

Rozměry hrubé skříně produkované ve Vítkovicích jsou: šířka 2 820 mm, výška vozidla 3 388 mm, délka 23 301 mm v případě čelního vozu a 25 796 mm v případě vloženého vozu. Jde tedy o nadrozměrný náklad jak v případě silniční, tak i železniční dopravy, jakých bude nutno přepravit celkem 53 kusů prakticky přes celou republiku. Vzhledem k pravidelnosti přeprav a dispozičnímu řešení závodu MOVO, který omezuje možnost nasazení silničních prostředků, jsou tyto přepravy realizovány po železnici. Jako nejsnáze proveditelné řešení s maximálním využitím stávajícího vozového parku ČD Cargo byla zvolena úprava vozu Res 54 konstr. sk., spočívající v demontáži bočnic i čelnic a naopak přimontování opěrných prvků, sloužících k fixaci přepravované skříně. Jelikož přepravovaná skříň přesahuje na každé straně až o 5579 mm ložnou délku vozu Res, musí být zásilka kryta ještě z každé strany ochranným vozem. Pro tento účel je možné využít plošinové vozy bez čelnic, např. vozy Smmps.